23. mai 2024

Styremøte Nr. 4/18

Styremøte nr. 4/18 ble avholdt 30.04.2018. Saker var blant annet relatert til vedtak og innspill fra generalforsamling, og organisering av vårdugnad, som blir 08.Mai kl 17:00.

Radon
Radonkjeden AS har vært på befaring, og sugekraften på de monterte brønnene har blitt justert. Enkelte brønner krever videre oppfølging fra selskapet. Det planlegges nye målinger neste vinter for å måle effekt.

Hver enkelt andelseier vil bli informert om resultatene fra sin måling, og dette vil også være en sak på ekstraordinær generalforsamling.

Ventilasjon
Basert på innspill fra andelseiere jobber styret med å få inn tilbud på ventilasjonsrens for samtlige boliger i borettslaget. Oss bekjent har ikke dette blitt gjort tidligere, og det har samlet seg mye skitt og støv i luftekanalene, som er vanskelige å rengjøre uten spesialutstyr.

Styret vurderer også andre ventilasjonstiltak i forbindelse med resultatene fra radonmålingene, for å øke luftgjennomstrømningen i boligene.

Drenering av garasjer
Styret har fått inn flere meldinger om vanninntrengning i garasjer. Flere løsninger rundt drenering har blitt diskutert, men estimerte kostnader og ønsket om å løse flere deler av problematikken rundt garasjene har gjort dette vanskelig.

Styret jobber nå med et konkret forslag til løsning ift. drenering.

Nedbetaling av lån
Ordinær generalforsamling instruerte styret om å vurdere ekstraordinær nedbetaling av lån med overskudd fra 2017.

Styret ønsker å balansere dette med KBBLs anbefaling om å ha 10 000 kr pr andel i likvide midler. Vi valgte derfor å utsette denne avgjørelsen til senere i år, for å få oversikt over kostnaden på andre tiltak som diskuteres.

Ekstraordinær generalforsamling & ny styreleder
Dato for ekstraordinær generalforsamling blir informert om på et senere tidspunkt.
Tidligere styreleder Bernt Søraa velger likevel å stille til valg for 2 nye år. Andre kandidater kan fortsatt melde seg til valg.