23. mai 2024

Nyttig å vite

Dugnad

Vi arrangerer en felles vårdugnad for å rydde fellesareal/lekeplass tidlig i mai hvert år. Det blir sendt ut egen informasjon om dette når det nærmer seg. I forbindelse med denne blir det satt ut kontainer(e) for hageavfall, kuttede trær og busker, gamle juletrær ol.

Fellesarrangement

Vi har for tiden ingen felles borettslagsarrangement (utenom vårdugnad). Hvis du ønsker å få til ett eller annet, så har laget avsatt midler til dekning av kostnader. Det kan være alt fra borettslagfest til påskeskirenn. Tar du initiativ vil du få nødvendig bistand fra styret. Vi har bl.a. to store griller til disposisjon.

Flagging

Borettslaget har en felles flaggstang og flagger på offisielle flaggdager. Styret / styremedlemmer kan på eget initiativ velge å flagge på hel eller halv stang i forbindelse med spesielle hendelser. For private arrangementer for den enkelte andelseier blir det normalt ikke flagget på lagets flaggstang.

Parkering

Det er utarbeidet egne parkeringsbestemmelser for borettslaget. Disse er det viktig å overholde slik at man ikke parkerer til sjenanse og ulempe for andre. Se Dokumenter & Skjema.

Feil på vann/rør/avløp

Ansvaret for feil på vann, rør og avløp er fordelt mellom kommunen, borettslaget og andelseier.

Andelseier har ansvar for rør og avløp i hver enkelt bolig, inntil rørene når felles infrastruktur. Typisk er dette ved hovedstoppekran. Mellom hovedstoppekran og kommunens ledningsnett er borettslagets ansvar.

Ved akutte problemer med det kommunale ledningsnettet, ta kontakt med kommunens døgnåpne vakttelefon på 48166650. Se også Kongsberg Kommunes hjemmesider for mer informasjon.

Plenklipp & Snømåking

Snømåking og plenklipping på fellesområder dekkes av fellesutgiftene. Gårdsplass og plen som brukes av hver enkelt bolig (eller som deles av noen få) må man måke og klippe selv, og med eget utstyr.

Spørsmål

Skulle det være noe du lurer på, ta kontakt med styret.