13. juli 2024

Fellesutgifter

Fellesutgiftene eller «husleien» dekker renter og avdrag på lån, elektrisitetsforbruk og redskap til vedlikehold av fellesarealene. Felleskostnader inkluderer kommunale avgifter

Tillegg for vedlikehold av utvidet bod gjelder enkelte boliger der sportsboden på forsiden er bygd utover det som er standard, og ble innført da borettslaget tok over ansvaret for ytre vedlikehold av disse.

Garasjeleie gjelder pr. garasje andelen disponerer.

Borettslaget er sikret mot tap av fellesutgifter gjennom borettslagenes sikringsordning.