16. april 2024

Brannsikkerhet

I et borettslag er brannsikkerhet både et felles og individuelt ansvar. 

Boligen er utstyrt med et stk. brannslukningsapparat som skal følge med ved salg/overdragelse.

Brannslukker og batterier til brannvarsler følges opp på intervall av aktør, som styret bestiller til oppdraget, men hver enkelt andelseier eller leietager bes å forsikre seg om at disse er i orden til enhver tid.

Se etter at brannslukningsapparat og røykvarslere er montert, i orden og ikke har passert sin utløpsdato.

Brannslukningsapparatet er borettslagets eiendom, og skal følge boligen.

Brannslukker

Brannslukningsapparatene i borettslaget er av merket «Housegarden».

Kontroll og utskiftning av disse følges opp iht. serviceavtale.

Røykvarsler

Borettslaget installerte eller delte ut røykvarslere høsten 2018. Ikke alle beboere ønsket dette, da de hadde eget seriekoblet opplegg, eventuelt alarmanlegg.

Batterier til røykvarsler distribueres hvert år, iht. serviceavtale.