1. desember 2023
Høstløv

Styret ønsker deg hjertelig velkommen til borettslagets nye hjemmeside!

Informasjonen er nå kategorisert litt annerledes, og håpet er at det er lettere å finne frem til det man ønsker.

Noe er fortsatt under endring, men det vil nok ikke ta så lang tid før alt er på plass.

Siste Nytt

 • HUSPOSTEN August-September 2023

  Ventilasjonsarbeidet starter opp uke 38.

  Det er TK ventilasjon og elektrikerfirma Forenede Montører, som skal utføre jobben.

  De starter i Tertitten 2 og 4, deretter Sidensvansen 2, og fortsetter i numerisk rekkefølge.

  Ventilasjonsenheten på taket skal erstattes med en ny, som gir mulighet for ventilasjonsregulering i hver bolig, for å forbedre inneklima og bedre fyringsforholdene.

  Lading av El-bil

  Styret minner om husordensreglene punkt 7:

  Ladestasjonene skal være satt opp ved bistand av godkjent elektrikerfirma. Det skal ikke under noen omstendigheter, lades el-bil ved bruk av stikk-kontakt!

  Gjentatte brudd kan ansees som mislighold, og kan føre til krav om fravikelse og salg av bolig!

  Avfall/ søppel

  Det er ikke lov å hensette søppel ved eller bak søppelskur, med mindre det er lagt i kommunens blå poser for ekstra avfall.

  Alle beboere er selv ansvarlig for å kvitte seg med eget hageavfall.


  Med vennlig hilsen

  Styret i Furumoen borettslag

INFO:
Oppdatering av hjemmesiden Furumoenbrl.no

Denne nettsiden vil fremover bli redigert litt og litt etterhvert.

Jeg forsøker å holde den tilgjengelig så mye som mulig gjennom prosessen, men det kan være tider hvor en side er utilgjengelig fordi den jobbes med.