16. juni 2024

HUSPOSTEN August-September 2023

Ventilasjonsarbeidet starter opp uke 38.

Det er TK ventilasjon og elektrikerfirma Forenede Montører, som skal utføre jobben.

De starter i Tertitten 2 og 4, deretter Sidensvansen 2, og fortsetter i numerisk rekkefølge.

Ventilasjonsenheten på taket skal erstattes med en ny, som gir mulighet for ventilasjonsregulering i hver bolig, for å forbedre inneklima og bedre fyringsforholdene.

Lading av El-bil

Styret minner om husordensreglene punkt 7:

Ladestasjonene skal være satt opp ved bistand av godkjent elektrikerfirma. Det skal ikke under noen omstendigheter, lades el-bil ved bruk av stikk-kontakt!

Gjentatte brudd kan ansees som mislighold, og kan føre til krav om fravikelse og salg av bolig!

Avfall/ søppel

Det er ikke lov å hensette søppel ved eller bak søppelskur, med mindre det er lagt i kommunens blå poser for ekstra avfall.

Alle beboere er selv ansvarlig for å kvitte seg med eget hageavfall.


Med vennlig hilsen

Styret i Furumoen borettslag