23. mai 2024

Generalforsamling og behov for ny styreleder

Ordinær generalforsamling 2018 ble gjennomført 19. April 2018 kl. 20-22, ved Quality Hotel Grand Kongsberg. Se protokoll for nærmere informasjon.
Innkomne saker ble diskutert, og det ble i hovedsak overlatt til styret å jobbe med disse sakene det neste året, med de innspill som ble gitt.

Da det ikke ble valgt noen ny styreleder på generalforsamlingen, må det kalles inn til en ny ekstraordinær generalforsamling, antagelig i Mai. Mer informasjon kommer.

Styret og Styreleder

Valget medførte noen endringer i styret, da tidligere styreleder Bernt Søraa og styremedlem Mona Henne ikke ønsket å stille til gjenvalg. Som erstatning for Mona ble Line Røsland valgt av generalforsamlingen.

Kirsti Norheim ble gjenvalgt som vara, og Roar Hedenstad ble valgt som 2. vara. Se forøvrig siden om styret.

Vi takker Bernt og Mona for innsatsen, og ønsker Line velkommen til styret.

Det var flere kandidater som kunne stille til valg som styremedlem, men ingen som meldte seg som styreleder. Ingen av styremedlemmene ønsker å ta på seg denne jobben.

Kandidater bes melde seg, eksterne kandidater er også aktuelle. Styret vil ellers vurdere å innhente en ekstern profesjonell styreleder.

Vaktmester

Vår nåværende vaktmester ønsker ikke å fortsette i jobben, og styret har ikke funnet noen erstatter innenfor borettslaget. En innkommen sak på generalforsamlingen var et forslag om å opprette en avtale med et selskap for å ta over denne jobben.

Styret stiller seg i hovedsak positiv til dette forslaget, og hvilke forventninger som ligger hos andelseierne til hva borettslaget (styret) og vaktmester skal håndtere ift. søppelrydding osv.

Styret fikk fullmakt til å etablere denne ordningen på generalforsamlingen.