23. mai 2024

Styremøte Nr. 6/18

Styremøte nr 6 i 2018 ble avholdt 20. August 2018.

Minner om ventilasjonsrens

Informasjonsark og fremdriftsplan er utlevert i postkassene. Arbeidet utføres som annonsert i uke 35. Ved spørsmål bes beboere ta kontakt med selskapet på oppgitt telefonnummer. Se egen post om emnet.

Ny avtale med viken fiber

Etter innspill fra en beboer som ønsket mer internettkapasitet enn det som tilbys i dagens avtale (75/75 Mbps), tok styret kontakt med viken fiber for å undersøke alternativene. For å kunne tilby mer kapasitet til alle, måtte en del utstyr byttes ut.

Viken foreslo to løsninger, en billigere og felles løsning med tv og internett, og en med kun basis tv felles. Siden 1/3 av laget ikke har oppgradert internett idag, følte ikke styret at det var rettferdig å pålegge disse ekstra kostnader, og den individuelle «TV-Start» løsningen ble valgt.

Ny avtale innebærer (i korte trekk):

 • Ny UltraHD dekoder inkludert
 • Altibox TV Start – med valgfrihet og app.
  15 faste tv-kanaler + 5 poeng til valgfrie kanaler
  Start forfra, spol/pause, Altibox-appen, leiefilm i Ultra HD m.m.
 • 199 kr/mnd, betales over felleskostnader
  • Ned fra 279 kr/mnd idag.
 • Avtaletid 3 år
 • Internett må bestilles separat
  • 2/2 Mbps var inkludert i dagens avtale

Billigste internett tilgang blir 50/50 Mbps til 299 kr/mnd i tillegg, med flere trinn opp til 1000/1000 Mbps. Ekstra kanaler og tjenester kan også bestilles etter eget ønske.
Mer informasjon kommer på siden om avtaler.

Avtalen ventes å tre i kraft i slutten av 2018, men det må bekreftes av viken.

Lekeplasskontroll og nødvendige reparasjoner

Årlig kontroll av lekeplassen er nettopp utført, og funn av råte på fundamentet til et av huskestativene fører til at tiltak må iverksettes for å reparere eller skifte ut stativet om nødvendig. Styret engasjerer wetterstad bygg til å se på dette.

Revisjon av husordensreglene

Tema for neste styremøte er revisjon av husordensreglene, spesielt i forbindelse med lading av el- og hybridbil.