13. juli 2024

Avtaler

Serviceavtale (vaktmestertjenester mm.)

Det er i 2022 gjort avtale med Kirkens Bymisjon om vaktmestertjenester.

De vil ta seg av vedlikehold av felles grøntarealer, og årlig vask av søppelkontainerne.

Mer utfyllende info vil komme.

Forretningsførsel

Furumoen borettslag har avtale om forretningsførsel med Kongsberg Boligbyggelag. Denne kontrakten gjelder for 5 år av gangen. Nåværende kontrakt gjelder 2015-2019.

KBBL har i hovedsak følgende oppgaver:

 • Føre regnskap og årsberetning
 • Innkreving av felleskostnader
 • Betale faste utgifter
  • Renter og avdrag på lån
  • Forsikringspremie
  • Skatter, offentlige avgifter
  • Strøm
  • Andre faste utgifter
 • Betale andre utgifter som er godkjent av styret (eller generalforsamling)
 • Levere ligningsoppgaver til andelseierne og myndigheter
 • Tilrettelegge generalforsamling
 • Håndtere
  • Skademeldinger ift. forsikring
  • Forkjøpsrett iht. KBBLs regler, og lagets vedtekter
  • Bruksoverlating (utleie) iht. lov om borettslag og lagets vedtekter
 • Bistå med juridisk, teknisk eller annen bistand etter behov

Avtale om brøyting

Det vil komme info om ny avtale om brøyting.

TV og Internett

Fiberutstyr

Fibersentral og TV-dekoder er Viken Fibers eiendom, og skal følge boligen.

Avtale

Siden 1. November 2018 har laget hatt avtale med Viken Fiber.
Avtalen heter Altibox Tv Start (pdf), og innebærer:

 • Nye Altibox TV
 • UltraHD dekoder
 • Valgfrihet og app
  15 faste tv-kanaler + 5 poeng til valgfrie kanaler
  Start forfra, spol/pause, Altibox-appen, leiefilm i Ultra HD m.m.
 • 199 kr/mnd, inkludert i felleskostnader
 • Ta kontakt med Viken Fiber for mer informasjon

Internett og/eller ekstra kanaler må bestilles separat

 • 25/25 Mbps +199 kr/mnd (må bestilles via styret)
 • 50/50 Mbps +299 kr/mnd
 • 80/80 Mbps +349 kr/mnd
 • 200/200 Mbps +399 kr/mnd
 • Hastigheter opp til 1000/1000 Mbps
 • Ekstra kanalpoeng

Ta kontakt med Viken Fiber for mer informasjon