23. mai 2024

Forsikring

Borettslaget har sine forsikringer i If Skadeforsikring gjennom avtale med Kongsberg Boligbyggelag. Avtalen dekker lagets eiendom, dvs. boligbyggene og garasjene uten innhold. Skademeldinger administreres av KBBL, og andelseier bes følge beskrevet prosedyre ved skadesaker.

Borettslagets forsikringer dekker ikke innbo og løsøre. Dette må forsikres av den enkelte andelseier/leieboer.

Er du usikker på om en skade dekkes av borettslagets forsikringer?
Ta kontakt med styret.

Forsikringsavtale & vilkår

Til enhver tid oppdatert forsikringsavtale og vilkår finnes tilgjengelig for andelseiere ved innlogging på «Portalen» (KBBL).

Skadedyr

Forsikringen inkluderer avtale med Anticimex om skadedyrbekjempelse, de kan kontaktes direkte på telefonnummer: 815 48 250 (iht. forsikringsavtale for 2018).

Prosedyre for forsikringsskader

Ta gode bilder av skaden, som kan brukes til dokumentasjon ovenfor KBBL og forsikringsselskapet.

Dagtid:
Andelseier/sameier kontakter styret som igjen kontakter KBBL.

Kveld/natt/helg/ferieavvikling:
Ved akutte skader, med behov for øyeblikkelig skadebegrensende tiltak, kan andelseier/sameier kontakte If, på tlf.: 02400, som gjelder hele døgnet, skade vil bli registrert av vakthavende og vil deretter bli sendt KBBL.