13. juli 2024

Velkommen til Furumoen borettslag!

Denne siden har som mål å gi deg som er nyinnflyttet, en kort innføring i hva styret mener er viktig at du vet om din bolig og de rundt deg.

Borettslagets regler

Andelseiere er pliktig å gjøre seg kjent med, og følge, lagets vedtekter, husordensregler og parkeringsbestemmelser. Se Dokumenter & Skjema.

Registering av kjæledyr

Eventuelle kjæledyr skal registreres på eget skjema, som sendes til styret. Se Dokumenter & Skjema.

Fibertilkobling (tv og internet)

Hver bolig er utstyrt med fibersentral til både tv og internet, sammen med en TV-dekoder. Påse at disse er i boligen når du flytter inn. Ta kontakt med leverandøren ved ønske om å utvide TV eller internetttilgang. 

Brannvern

I et borettslag er brannsikkerhet både et felles og individuelt ansvar. 

Se etter at brannslukningsapparat og røykvarslere er montert, i orden og ikke har passert sin utløpsdato.

Brannslukningsapparatet er borettslagets eiendom, og skal følge boligen.

Batterier til røykvarsler distribueres hver år, iht. serviceavtale.

Renovasjon/Søppel

Borettslaget har felles renovasjonsanlegg fordelt på 5 punkter.

Styret ber om at man følger kommunens instrukser for sortering.

PS. Vi får tilbakemelding av kommunen om feilsortert avfall.

Oppussing og utvidelse

Generelt kan innvendig oppussing gjøres uten styrets godkjenning, men naboer skal varsles ved støyende aktiviteter, og tidsbegrensningene i husordensreglene overholdes.

Se vedtektene punkt 4-3 «Ombygging og utbygging av leilighet», og husordensreglene for mer informasjon om hvilke tiltak som krever godkjent søknad eller avtale (ift. vedlikedholdsansvar) med borettslaget.

Gjeldende vedtekter og husordensreglene finner du her.

Garasje

Hvis det følger med garasje ved overdragelse av din andel, påse at det følger med to stk nøkler til denne. Eventuelle manglende nøkler blir en sak mellom deg og tidligere eier. Kontakt leverandør for å få laget nye nøkler, eller bytte lås.

Forsikring

Bygningene er forsikret gjennom borettslaget.

Hver enkelt andelseier eller leietager må tegne egen innboforsikring, da dette ikke dekkes av lagets avtale.

Dugnad

Tidlig hver mai arrangeres dugnad for borettslaget, med påfølgende sosial samling.