13. juli 2024

Vedlikehold

Hvem har ansvar

Fordelingen av vedlikeholdsansvaret mellom andelseiere og borettslaget er beskrevet i vedtektens § 5 Vedlikehold. Andelseier bes lese dette kapittelet før man stiller spørsmål til styret. Generelt tilfaller alt innvendig vedlikehold av boligen den enkelte andelseier.

Dører, Nøkler og Låser

Dørene i boligene og portene på garasjene faller under lagets vedlikeholdsansvar, men låser og nøkler anses å være andelseiernes ansvar.

Oppussing og utvidelse

Generelt kan innvendig oppussing gjøres uten styrets godkjenning, men naboer skal varsles ved støyende aktiviteter, og tidsbegrensningene i husordensreglene overholdes.

Se vedtektene punkt 4-3 «Ombygging og utbygging av leilighet», og husordensreglene for mer informasjon om hvilke tiltak som krever søknad eller avtale (ift. vedlikedholdsansvar) med borettslaget.

Andelseier skal søke styret om adgang til å gjøre inngrep i yttervegger/utearealer, som å sette opp markiser, plattinger, gjerder, vannfontener, levegger, parabolantenner, varmepumpe eller liknende.

Husordensreglene av 16.03.2017

Gjeldene vedtekter og husordensreglene finner du under dokumenter & skjema.

Bygningsarbeider og vedlikehold

Vedlikehold på fasader og bygningskonstruksjoner utføres av Valunas snekker.
Større prosjekter settes ut på anbud.

Husfarger/Maling

Samtlige bygg ble malt i 2014, og fikk da nye farger. Disse er iht. Jotuns fargekart fra lys til mørk:

  • 1024 Tidløs
  • 1973 Antikkgrå
  • 9925 Bergknatt

Elektriske arbeider

Vedlikehold av elektriske installasjoner som faller under borettslagets ansvar utføres av Forenede Montører AS, da de kjenner våre løsninger.

Dette gjelder i hovedsak garasjer, ventilasjonsvifte på taket, varmtvannsbereder og privat belysning på parkeringsplass, der det er nødvendig med bistand fra elektriker.

Større prosjekter settes ut på anbud.

Kjølerom

Utstyr til og arbeid på kjøleaggregat i kjølerom leveres av Drammen Kjøl og Frys AS.

Ventilasjon/Avtrekk

Boligene ble bygd med ventilasjon lagt opp i 1. etasje. Her er det tre avtrekk, hhv. på WC, bad og kjøkken. To og to boliger deler avtrekksvifte på taket. Dette anlegget er laget for å gå hele tiden, og er tilkoblet strøm i en av de to boligene som deler vifte.

Disse uttakene skal ikke stenges permanent uten tillatelse fra styret, fordi dette anlegget er med på å hindre høy luftfuktighet innendørs, som kan redusere levetid på bygningskonstruksjoner. Samtidig er effekten av ventilasjonen i boligene i mange tilfeller med på å redusere radonverdier.

Feil på vann/rør/avløp

Ansvaret for feil på vann, rør og avløp er fordelt mellom kommunen, borettslaget og andelseier.

Andelseier har ansvar for rør og avløp i hver enkelt bolig, inntil rørene når felles infrastruktur. Typisk er dette ved hovedstoppekran. Mellom hovedstoppekran og kommunens ledningsnett er borettslagets ansvar.

Ved akutte problemer med det kommunale ledningsnettet, ta kontakt med kommunens døgnåpne vakttelefon på 48166650. Se også Kongsberg Kommunes hjemmesider for mer informasjon.

Plenklipp & Snømåking

Snømåking og plenklipping på fellesområder dekkes av fellesutgiftene. Gårdsplass og plen som brukes av hver enkelt bolig (eller som deles av noen få) må man måke og klippe selv, og med eget utstyr.

Garasjeporter

Garasjeportene er levert av og vedlikeholdes ved behov av Portsenteret AS i Drammen. Ved behov for ny lås/nøkler, må andelseier dekke kostnader selv.

Felles lekeplass

Lekeplassen kontrolleres av AktivAreal AS en gang i året, og ses til av vaktmesterfirma ved behov.

Lekeplassen er lagets felles lekeplass og også offentlig kvartalslekeplass. Alle barn er altså velkomne til å leke her, under forutsetning at de forholder seg til reglene for øvrig.

Plassen blir rutinemessing gjennomgått for skader på utstyr og for å forsikre at den tilfredsstiller sikkerhetskrav for lekeplasser.