23. mai 2024

HUSPOSTEN September 2022


Styret inviterer beboere til å delta på høst-dugnad den 21.September kl 17:00
– 20:00, for å utføre små opprydding og vedlikehold før vinteren og snøen
kommer.

På dugnaden har vi tenkt å ta for oss følgende;

  • Skrape og male postkassestativ og søppelskur
  • Rake kongler på fellesområder
  • Koste/rengjøre rødt belegg på lekeplassen
  • Luke, rengjøre og vende sand på lekeplassen
  • Beskjære busker på fellesareal

Vi forventer at skraping/malingen vil oppta mesteparten av tiden, og håper at
så mange som mulig kan stille opp i malerklær. Borettslaget har noe
maleutstyr, men styret oppfordrer beboere til å ta med egne malingsskraper
og malerkoster hvis de har.

Hageavfallet som vi samler opp fra fellesarealer vil bli kjørt bort med
borettslagets tilhenger.

Vi samles på lekeplassen etter dugnaden og tar oss litt velfortjent saft, kaffe, te
og kaker.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Styret i Furumoen borettslag