23. mai 2024

Garasjer & Elbil

Det er 72 boliger i borettslaget, og totalt 63 garasjer. Åtte ved boligene i Tertittveien, og 55 ved Sidensvansen.

Ved salg av en andel/bolig fristilles eventuell tilknyttet garasje slik at beboere som allerede bor i borettslaget har forkjøpsrett til annonsert pris. Ønsker ingen å benytte denne, følger garasjen med andelen. Annonsering skjer på papir ved postkassestativene.

Garasjene som tilhører Tertittveien annonseres ikke, og følger alltid boligen ved salg. To garasjer i anlegget ved Sidensvansen disponeres av borettslaget.

Priser

Bruksrett: kr 17.100,-
Transaksjonskostnad (til KBBL) kr 1500,-

Garasjeleie (nr. 17-30): kr 250,- pr mnd.
Garasjeleie (resten): kr 250,- pr mnd.

Priser pr. oktober 2022.

Elektrisk anlegg & Elbil

Det elektriske anlegget i garasjene er ikke egnet eller dimensjonert til å lade elektriske kjøretøy (elbiler og ladbare hybridbiler), dette er derfor ikke tillatt. Anlegget er kun tiltenkt bruk til motorvarmer, verktøy ol.

Den samme problematikken gjelder lading via det elektriske anlegget i boligene, og enkelte andelseiere har derfor installert en dedikert ladekontakt (mode 2), eller montert en «på-vegg-lader» (mode 3) i forbindelse med boligen, som også er DSBs klare anbefaling.

Bruk av eksisterende kontakter

På fast parkeringsplass for lading av elbil må sikkerhet mot overbelastning og jordfeil ivaretas. Dersom eksisterende kurs med vanlig kontakt skal benyttes for regelmessig lading vil dette være å anse som en bruksendring etter §16 i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg som krever at anlegget «skal være egnet til forutsatt bruk».

Bakgrunnen er at lading av elbil vil innebære en vesentlig endring i belastningsmønster og type belastning. Selv om en vanlig kontakt kan tilkobles med 16A er den ikke laget for denne høye belastingen over tid.

DSB erfarer ofte varmgang og smelteskader ved tilsyn. Slike skader er en stor risiko for brann. I tillegg vil ladesystemet i elbilen maskere en vanlig jordfeilbryter som da ikke vil fungere ved jordfeil. Da kan det oppstå livsfarlige situasjoner. Det må installeres en spesiell jordfeilbryter type B som ikke forstyrres av støyen fra ladesystemet.

Merknad 1: Dedikert ladekontakt installert før nytt regelverk ble gjeldende fra 2016 kreves ikke oppgradert til ny standard (ikke tilbakevirkende kraft). Men kabel, kontakt og plugg må sjekkes jevnlig for varmgang og skade. DSB anbefaler oppgradering.

Merknad 2: Sporadisk bruk av vanlig kontakt ved besøk eller på reise omfattes ikke av kravet.

DSB.no

Skade/varmgang på kontakt ved manglende avlastning. (Foto: DSB)
1Skade/varmgang på kontakt ved manglende avlastning. (Foto: DSB)

Mer informasjon

Les mer om risiko og regler rundt lading av elbil på:

– temasiden hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

– temaskriv om lading av elektriske biler – planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner.