23. mai 2024

Generalforsamling 2020 og Korona

Generalforsamling ble gjennomført 3. juni med 11 andelseiere og 2 fullmakter.

Regnskap 2019 og budsjett 2020 ble godkjent.

Ved valg av leder var det to kandidater og det ble foretatt skriftlig avstemming.

Jarle Fredriksen, Tertitten 2 B fikk 8. stemmer mot 5 stemmer for Bjørn Johannessen Sidensvansen 6 E og ble valgt.

Line Røslan sa fra seg jennvalg.

Bjørn Johannessen stilte som styrekandidat og fikk enstemmig tilsluting.

Styret består nå av

Jarle Fredrikesn. Leder Tertitten 2 b valgt fram til 2022

Kjell Smestad Medlem Tertitten 2 c Valgt fram til 2021

Bjørn Johannessen Medlem Sidensvansen 6 E valgt fram til 2022

Melinda Odden medlem Valgt fram til 2021 (har meldt i ettertid at hun trekker seg fra styret)

Kirsti Norheim varamedlem: valgt til 2021

Ny dato for generalforsamling er 3. juni kl 18:30 på Magazinet

Sakspapirer blir lagt i postkassa ca 10 dager før møtet

Som meldt med utsendt melding er Generalforsamlingen 2020 utsatt til over påske. Det kom mer ny dato så snart myndighetene letter på trykket og lokaler er tilgjengelige (datert 20/3 2020)

Som dere sikkert har sett har jeg nå levert ut innkalling til generalforsamling med dato 25. mars.

Inntil videre holder vi på den datoen, forutsatt at ikke myndighetene skjerper inn forbudet med samling av mennesker. Våre GFer samler vanligvis 20-25 mennesker og ligger innenfor det som er akseptabelt pr. nå

Men hvis Grand stenger av Magazinet, eller det kommer skjerpede krav om møter må vi utsette. Da blir det sannsynligvis utsatt til etter påske en gang..

Ved eventuell utsettelse vil melding bli levert med Husposten

Bernt Søraa

Styreleder

 

Det nærmer seg tid for generalforsamling i vårt borettslag. Ifølge lov om borettslag kan generalforsamlingen bare behandle saker som er nevnt i innkallingen.

Generalforsamlingen 2020 holdes 25/3 2020 på Quality Grand Hotell

På generalforsamlingen kan bare tas opp saker som er nevnt i innkalling.

Frist for å melde saker til generalforsamlingen er 15. februar 2020

Varsel ved Husposten om dette blir delt ut 18/1 2020

Vedr. valg.

Styreleder Bernt Søraa og styremedlem Line Røysland, samt varamedlem Kirsti Norheim er på valg

Styret består nå av:
Bernt Søraa, Leder Valgt 2018-2020
Line Røysland, Medlem Valgt 2018-2020
Kjell Smestad Medlem Valgt 2019-2021
Melinda Odden Medlem Valgt 2019-2021
Kirsti Norheim. Varamedlem Valgt 2019-2020

Vedlagt protokoll
190328Protokoll Generalforsamling 2019