23. mai 2024

Renovasjon/Søppel

Vi har fem sentrale renovasjonspunkter i borettslaget:

 1. Sidensvansen 8, 12, 14, 15a-c, og 16d-f er tildelt anlegg inne på fellesparkering ved 15f.
 2. Sidensvansen 2, 4 og 6 er tildelt anlegg inne på fellesområdet utenfor nr. 4.
 3. Sidensvansen 15d-f, 16a-c og 18, anlegg ved liten gjesteparkering mellom 15a og 17a.
 4. Sidensvansen 17 og 19, ved innkjøring til nr. 19.
 5. Tertittveien 2 og 4 har anlegg ved nr. 4.
Illustrasjon av felles kontainerskap

Tømmedag for Sidensvansen og Tertittveien er Mandag (2022).

Det er ikke anledning til å kaste annet en normalt husholdningsavfall, papir og matavfall i disse punktene.

Er dunkene fulle så gå heller til neste stasjon. (Sjekk gjerne neste luke først.)

Plastavfall må settes ut dagen før henting.

Hentedatoer finnes i kommunens kalender eller i appen «Min Renovasjon».

Disse inneholder også kommunens instrukser om hva som skal sorteres hvor.

Hageavfall, elektriske produkter (EE-avfall) og annet større avfall

Dette må andelseier selv sørge for å frakte til kommunens avfallsanlegg på Gomsrud. Om ønskelig kan en låne lagets henger til dette.

Ifølge kommunens hjemmesider (desember 2022) kan følgende leveres kostnadsfritt av private husholdninger:

 • EE-Avfall (elektrisk og elektronisk avfall)
 • Plastemballasje
 • Tekstiler (klær, sko, tekstiler)
 • Farlig avfall
 • Glass-metallemballasje
 • Jern og metaller
 • Papir
 • Papp
 • Dekk

Klær, sko og tekstiler

Kirkens Bymisjon har utplassert en ombrukscontainer for klær, sko og tekstiler ved øvre garasjerekke (tvers over Sidensvansen 19). Denne kan brukes til «alt av klær, sko og alt av tekstiler som gardiner, sengetøy, duker, håndklær og pledd».

Tømming skal skje en gang i uka, og frekvensen kan tilpasses om nødvendig. Er beholderen full, kontakt telefonnummeret på beholderen og gi beskjed. Sett ikke fra deg poser utenfor, da disse blir våte og tøyet ødelagt.

Andre merknader

Styret har flere ganger blitt kontaktet av kommunen og andelseiere om feilsortert avfall, og har noen merknader om avfall som ofte sorteres feil.

En detaljert oversikt over hvordan å sortere, finnes på kommunens Tømmekalender.

Drikkekartonger skal sorteres sammen med papp/papiravfall.

Glass- og metallemballasje skal kun inneholde ren og tørr emballasje som har inneholdt mat eller drikke. Dvs. ikke stekepanner, kjeler, kjøkkenglass, eller gamle kulegriller.

Plastsekker skal kun inneholde ren/vasket plastemballasje. Ikke isopor, plastleker eller annet. Se kommunens sorteringsinstrukser for nærmere avklaring.

Isopor er laget av plast, men kan ikke gjenvinnes sammen med annen plastemballasje. Derfor skal små mengder isopor kastes i restavfallet. Dersom du har større mengder isopor skal det leveres på en gjenvinningsstasjon.

Dersom isoporen ikke blandes med annen plast, kan den nemlig materialgjenvinnes.

Sortere.no

Mer informasjon

Kongsberg Kommune – Avfallshåndtering
Kongsberg Kommune – Tømmekalender 2022