23. mai 2024

Styremøte Nr. 5/18

Styret avholdt det femte styremøtet i 2018 tirsdag den 12. Juni. To av sakene angår beboerne direkte.

Ventilasjonsrens er vedtatt

Styret har etter forslag fra en beboer utført anbudrunde på rens av takvifter og ventilasjonskanaler. Styret har ikke kjennskap til at ventilasjonsanlegget har vært renset tidligere, og bilder tatt på befaring viste også at dette var på høy tid av hensyn til radontiltak, helse og brannsikkerhet.

Vi fikk inn tilbud fra fire bedrifter, og basert på en helhetsvurdering er Power Clean Ventilasjon AS valgt som leverandør. Arbeidet er planlagt til uke 35 (27. til 31. August 2018).

Hver bolig har tre ventilasjonskanaler (hhv. på wc, bad og kjøkken) i 1. etg. Bedriften kommer til å trenge tilgang til disse inne i boligen, og vil også arbeide på viftene på taket.

Iht. tilbud kommer bedriften med plan for arbeidet i hver enkelt bolig ca. 2 uker før arbeidet påbegynnes, og skal sette opp en gratis servicetelefon for spørsmål fra beboere vedrørende «arbeidet, praktiske ting, nøkkelavtaler etc.».

Mer informasjon kommer nærmere oppstart av arbeidet.

Renovasjonspunkter

Styret har fått tilbakemelding fra flere beboere om problemer med fremkommelighet for beboere og hentemannskap rundt renovasjonspunktene i vinter. Det har også kommet inn noen tilbakemeldinger om plagsom støy rundt bruk av punktene i senere tid.

Vi minner om punkt 2 i husordensreglene som omhandler «aktiviteter og støynivå».

Det vurderes tiltak rundt disse tilbakemeldingene, men det hører med til historien at det var ekstraordinært mye snø sist vinter.