16. april 2024

Styret

Etter lov om borettslag § 8-1 skal laget ha et styre, og det skal bestå av minst tre medlemmer. Furumoen borettslag har etter generalforsamlingens instruks fem styremedlemmer, hvorav en styreleder.

Borettslagets øverste myndighet er generalforsamlingen, og det er den som velger styret. Generalforsamlingen består av andelseierne i laget, og gjennomføres ordinært en gang i året i overgangen vinter/vår.

Furumoen borettslag eier betydelige verdier, og det er styrets oppgave og ansvar å forvalte andelseiernes bointeresser.

Etter lov om borettslag § 8-8 har styret vide fullmakter. Styret skal lede virksomheten i laget i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen.

Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i lov eller vedtekter er lagt til generalforsamlingen, eller der generalforsamlingen allerede har truffet et vedtak. Generalforsamlingen skal også instruere styret.

Borettslagsboka, NBBL 2012

Styret består i perioden 2022-2024 av:

Verv:Navn:ValgtAnsvarsområde:
StyrelederTrine Bårdsen Hedenstad
Sidensvansen 6 D
2022 for 2 årStyreleder og sekretær
Styremedlem 1Kjell Helge Solli       
Sidensvansen 8 C
2022 for 1 årKlagesaker fra beboere
Styremedlem 2Lena Johnsen
Sidensvansen 8 E
2022 for 2 årHMS ansvarlig
Styremedlem 3Marit Blindingsvolden
Sidensvansen 8 F
2021 for 2 årHMS ansvarlig
Styremedlem 4Aina Marie Dokken   
Sidensvansen 19 A
2021 for 2 årKontaktperson for tjenesteleverandører
VaraKirsti Norheim
Sidensvansen 18 D
2022 for 1 årFlaggheising