23. mai 2024

Informasjon fra Viken Fiber

Viken melder at det er behov for å bytte ut utstyr både i noderommet og i de fleste boligene før vi kan begynne å bruke den nye løsningen.

  • 57 boliger trenger ny hjemmesentral og blir kontaktet direkte av montør for avtale.
  • Noe av utstyret har flere ukers leveringstid, og foreløpig planlagt oppstart er 01.11.18.
  • Boligene vil få utlevert det samme antallet dekodere de har idag.
  • I forkant av oppstart blir det sendt ut et skjema hvor beboere får informasjon om ny løsning og muligheten til å velge individuelle tilvalg.

Viken påpeker at det er viktig at de som får tilsendt dekodere ikke kobler til disse før avtale trer i kraft. Det gjør ingenting om man kobler til ny dekoder noen dager etter oppstart. Nåværende plattform vil fungere en stund etter oppstart av ny avtale.