23. mai 2024

Ny gang og sykkelbru mellom Skavanger og Raumyr

Kommunestyret behandlet og vedtok sak om bygging av «Ny gang- og sykkelbru over Lågen, Raumyr – Skavanger» den 9. Mai 2018.

Brua vil forlenge gangsti fra Kongsberghallen med en overgang til Raumyr (Hellebekk). Tilgang til broa vil være fra gangstien langs lågen, og mellom Skavangerveien 26 & 30. Se forøvrig kartskiss plassering. Vedtatt løsning er den buede brua.

Foto: Rambøll

Referanser i kommunens arkiv er Bh.nr: 44/18 og Sak.nr: 2018/1503.

Mer informasjon:
Møtedetaljer kommunestyremøte 9. Mai
Sak 44/18 i video av kommunestyremøte 9. Mai (se fra 2:41:45)
Endelig ja til gangbru over Lågen, Laagendalsposten.no (pluss sak)

Kart: